Elohim
Energetische Praktijk

 "Samen op weg naar innerlijke balans"

Shambhala Reiki Multidimensional Healing

Shambhala Reiki MDH is een manier van het doorgeven van de universele levensenergie die om ons heen is en vele malen krachtiger is dan de “gewone” reiki en meer aangepast aan deze tijd.
Het is een natuurlijke en krachtige manier om vastgelopen energieën weer op gang te krijgen, het richt zich met liefde op lichamelijke en emotionele genezing en daarnaast ook op persoonlijke en spirituele groei.

Je zult de energie van Shambhala Reiki daadwerkelijk anders ervaren. Je hoeft niet eerst Reiki te hebben gedaan om met Shambhala te beginnen. Je stapt in feite op een hoger energielevel in. Wordt Reiki vergeleken met een 50 watt lamp, dan is Shambhala te vergelijken met een lamp van 500 watt. Mocht je al wel Reiki hebben gevolgd, dan is Shambhala een uitbreiding.

1e graad
De 1e graad houdt in dat je door middel van handoplegging energie kunt laten stromen naar jezelf en anderen. Je vormt als het ware een kanaal voor het doorgeven van energie en geeft daarmee een Shambhala healing. De inwijding in de 1e graad is met name gericht op healing van het fysieke lichaam.

2e graad
De 2e graad in Shambhala staat je toe om op afstand healingenergie te sturen naar mensen, situaties en plaatsen. Je ontvangt hiervoor symbolen en leert hiermee te werken. Een inwijding in de 2e graad is met name gericht op het mentaal/emotionele energielichaam.

3e graad
De 3e graad gaat in eerste instantie over meesterschap over je eigen leven. Je ontvangt nog meer symbolen en je voelt dat de sterkte van de energie toeneemt. Je bent bevoegd om mensen in te wijden in de 1e graad van Shambhala.

4e graad
De 4e graad is de mastergraad. Bij deze inwijding ontvang je de rest van de in totaal 352 symbolen. Deze symbolen hoef je niet te onthouden. Ze worden direct in je energieveld geplaatst en komen tevoorschijn als je ze nodig hebt bij het werken met Shambhala. Op dit niveau ontvang je de symbolen die helpen bij het helen van de spirituele lagen.

In principe geef je jezelf met Shambhala een cadeau, je opent de poort naar je werkelijke zelf. Het betekent wezenlijke vrijheid in alle aspecten. Het ondersteunt je proces van ontwikkeling en past zich aan jouw tempo aan. Hoe verder je jezelf op jouw pad ontwikkelt, hoe meer je wordt wie je in wezen bent. In het kort gezegd: niet aannemen wat een ander aandraagt, maar jezelf openen voor de stem van je diepste wezen. Dan blijkt uiteindelijk dat alle antwoorden in jezelf besloten zijn. Het ontdekken van je persoonlijke kracht en talenten. Shambhala betekent dan ook Meester zijn over jezelf.

Uiteraard kun je ook voor shambhala behandelingen terecht.
Meestal zijn 4 behandelingen van een half uur voldoende.

Voor de kosten van de inwijdingen en behandelingen zie tarieven.

Image