Elohim
Energetische Praktijk

 "Samen op weg naar innerlijke balans"

Healing Arts

De Healing Arts zijn resonantie middelen, die bewustzijn dragen.
Deze middelen werken met de innerlijke informatie van de cliënt en vergemakkelijken het proces om blokkades en weerstand inzichtelijk te maken.
Door hetgeen er in het lichaam gebeurt te benoemen en te doorleven worden oude blokkades blijvend opgelost.
Hierdoor zal je bewustwording versterken en zul je steeds dieper tot je eigen kern geraken.
Je gaat de verantwoordelijkheid voor je eigen leven dragen en beseffen dat je je eigen werkelijkheid creëert.
De Healing Arts vergroten daarnaast je zelfhelend vermogen.

De Healing Arts producten en therapie zijn ontwikkeld en op de markt gebracht door Joanne van Wijgerden.

Healing arts


Uitgangspunten Healing Arts Therapie:

  • Er wordt gewerkt met de innerlijke informatie van de cliënt. De cliënt genereert de informatie, de therapeut geeft met zijn of haar bewustzijn veiligheid aan de cliënt om de nieuwe en soms in eerste instantie verwarrende informatie te vertrouwen en betekenis te geven;

  • Het voelen en doorleven wat er in het lichaam gebeurt door de innerlijke informatie die vrijkomt. Dit is een essentieel onderdeel om oude blokkades blijvend op te lossen en hogere frequenties in het lichaam te integreren. Het lichaam wordt energetisch ‘verbouwd’.

  • De energetische informatie is holistisch en holografisch van aard. Lichaam, Ziel en Geest zijn bij de healing betrokken en iedere healing draagt bij aan het collectieve morfogenetische veld van heelheid en liefde

  • Doel van de healing is altijd het genereren van een hogere lichtenergie in de cliënt ofwel het verder indalen van het Hoger Zelf in het fysieke lichaam en meer liefde, geluk en passie voor het leven

  • Aarding, gronding van de hoge lichtenergie tot in de celstructuur, in iedere vezel van het lichaam, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak om als cliënt de nieuwe energie te kunnen leven

  • Een therapeut trekt mensen aan voor bewustzijnsgroei die hijzelf heeft doorgemaakt en doorleefd

Deze tekst is overgenomen van www.healingarts.nl