Elohim
Energetische Praktijk

 "Samen op weg naar innerlijke balans"

Bachremedies

Dr. Edward Bach is de grondlegger van de Bachremedies. Het zijn zuivere natuurlijke producten die, die voor iedereen, ook kinderen, gemakkelijk in gebruik zijn.

De 38 remedies zijn tot stand gekomen uit de ontmoeting van bloem, de zon en bronwater. Ze transformeren de emoties, houdingen en gedragingen, die de persoonlijke ontplooiing in de weg staan en de gezondheid ontregelen.

Ieder mens komt op zijn levenspad, zichzelf en verscheidene obstakels tegen. Hoe de persoon hiermee omgaat is naargelang persoonlijkheid en gemoedstoestand per persoon verschillend.
Ieder van de remedies heeft een eigen “kwaliteit”.
Elke bloemsoort heeft zijn eigen karaktertrekken, die weer overeenkomen met de karaktertrekken, gevoelens en gemoedstoestand van de mens.

Ieder mens heeft zijn eigen basisbloesem, passend bij de persoonlijkheid, maar de Bach bloesems kunnen ook toegepast worden op een specifiek probleem dat zich aandient. Welke bloesem dit is wordt in een sessie met de biosensor uitgetest.

Ze kunnen in het dagelijks leven op verschillende manieren worden gebruikt. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingenomen bij een wisselende stemming, om een moeilijke periode door te komen, of om angsten weg te nemen. Wanneer je ze langer gebruikt werken ze in op diepe emotionele blokkades en op vastzittende of negatieve houdingen.

Bach remedies
Bach remedies